Biografija

Marko Markuš rođen je u Karlovcu 1990. godine. Nakon stečenog obrazovanja u Gimnaziji Karlovac i Glazbenoj školi Karlovac, koje završava 2008. godine, započinje studij na Univerzitetu za glazbu i scensku umjetnost u Beču. Studira klasičnu kompoziciju prvo u klasi Axela Seidelmanna, kasnije Michaela Obsta i Michaela Jarrella. Od 2012. godine studira također medijsku kompoziciju i primijenjenu glazbu u klasi Reinharda Kargera. Oba smjera završava s pohvalom 2015. odnosno 2016. godine.
 
Markuševo umjetničko stvaralaštvo obuhvaća djela za solo instrumente, komorne sastave, ansambl, veliki orkestar, big band, glazbu za kratke filmove i reklame, interkulturalne projekte, pop pjesme, kao i aranžmane i transkripcije za različite sastave. Dosad je primio nekoliko nagrada, stipendija i poticaja za svoja djela te sudjelovao u međunarodnim programima za mlade glazbenike, primjerice Roche Continents u Salzburgu i Next Generation u Donaueschingenu. Njegova djela izvode se na renomiranim festivalima: u 2017. godini treba spomenuti Grafenegg Festival, Glazbenu tribinu u Opatiji i Wien Modern. Uz stvaralački rad Markuš podučava Povijest stila instrumentacije na Univerzitetu za glazbu i scensku umjetnost u Beču te privatno u području tehnika kompozicije (harmonija, kontrapunkt), solfeggia i analize.

 

Marko Markuš (skladatelj) - Portret, gradski park, Beč