Klasična glazba

 
Asocijacije, za dva klavira (2011)

Varijacije na motive s Balkana, za violu solo (2012)

Četiri lirske pjesme od Cesarića, za flautu, harfu, sopran i violončelo (2012)

Prisma, trio verzija za vibrafon, čelestu i klavir (2012)

Prisma, verzija za 18 glazbenika (2012)

Klavirski kvartet (2013)

Puhački kvintet (2014)

Opus Taiviennese, za bambus-flautu, pipu, violinu i violončelo (2015)

Nebula, za veliki orkestar, kratka verzija (2015)

Nebula, proširena verzija u dva različita sastava za veliki orkestar (2017)

Allotropes, za 13 glazbenika (2017)

Rera, za violinu i violončelo (2018)

One for D.M., za udaraljkaški duo i kontrabas (2019)

Sop, za klarinet, violončelo i sampler (2019)

_____________________________

Ranija djela su izostavljena.

   
Marko Markuš (skladatelj) - Nebula za orkestar, fragment