Privatni satovi i pripreme za prijemne ispite:

Kompozicija
Solfeggio
Harmonija i kontrapunkt
Instrumentacija
Osnove glazbene teorije
Jazz teorija i aranžman
Klavir/klavijature

_________

 
Orkestracija / aranžman

Cjelovite transkripcije

Glazba za medije (film, reklame, glazbeni teatar)

 

Ako Vas zanima neka od navedenih usluga, molim kontaktirajte me putem e-maila:
mail(at)markomarkus(dot)com
 

Marko Markuš - Usluge, zadaci iz solfeggia, fragment