Uz stvaralački rad, Markuš nudi privatne satove i pripreme za prijemne ispite glazbenih akademija u sljedećim područjima:
Kompozicija, solfeggio, harmonija, kontrapunkt, teorija, jazz teorija i aranžman, klavir/klavijature.

Orkestracija, aranžman, transkripcije različitih žanrova i sastava te glazba za medije (film, reklame) također spadaju u užu Markuševu specijalnost.
U slučaju da ste zainteresirani za neku od navedenih usluga, molimo pošaljite e-mail na adresu: mail(at)markomarkus(dot)com.

 

Marko Markuš - Usluge, zadaci iz solfeggia, fragment